Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 18/06/2022

G8 36
G7 550
G6 9378 5866 4564
G5 0514
G4 48774 46843 55725
80270 27190 37207 82634
G3 35709 69456
G2 69928
G1 55881
ĐB 571001
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 7;9;
1 4;
2 5;8;
3 4;
4 3;
5 6;
6 4;6;
7 4;8;
8 1;
9

Xổ số Quảng Ngãi 11/06/2022

G8 71
G7 983
G6 1847 7687 3791
G5 1467
G4 16569 53194 24016
42630 12639 48212 33839
G3 48995 55033
G2 61652
G1 69974
ĐB 429240
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;6;
2
3 3;9;9;
4 7;
5 2;
6 7;9;
7 4;
8 3;7;
9 1;4;5;

Xổ số Quảng Ngãi 04/06/2022

G8 97
G7 820
G6 7479 2066 4101
G5 1923
G4 92891 49045 93649
08528 74002 34873 87926
G3 23353 38020
G2 55020
G1 16312
ĐB 998806
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;6;
1 2;
2 3;6;8;
3
4 5;9;
5 3;
6 6;
7 3;9;
8
9 1;

Xổ số Quảng Ngãi 28/05/2022

G8 39
G7 206
G6 2901 2215 7512
G5 8754
G4 82827 02937 28317
85749 60886 94874 92942
G3 56423 11005
G2 87140
G1 80838
ĐB 413218
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;6;
1 2;5;7;8;
2 3;7;
3 7;8;
4 2;9;
5 4;
6
7 4;
8 6;
9