Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 04/12/2021

G8 22
G7 090
G6 5096 5071 5652
G5 7053
G4 18228 01873 13354
59137 64785 98788 47510
G3 18389 60390
G2 63200
G1 01938
ĐB 560181
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 8;
3 7;8;
4
5 2;3;4;
6
7 1;3;
8 1; 5;8;9;
9 6;

Xổ số Quảng Ngãi 27/11/2021

G8 88
G7 388
G6 5034 7556 1341
G5 6773
G4 51819 11513 38825
08287 19686 29776 22332
G3 80739 64378
G2 86830
G1 80522
ĐB 812129
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;9;
2 2;5;9;
3 2;4;9;
4 1;
5 6;
6
7 3;6;8;
8 6;7;8;
9

Xổ số Quảng Ngãi 20/11/2021

G8 07
G7 791
G6 0693 2171 8971
G5 4578
G4 62759 38535 65126
82688 19247 47407 08355
G3 13210 55915
G2 38399
G1 06022
ĐB 917844
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 5;
2 2;6;
3 5;
4 4; 7;
5 5;9;
6
7 1;1;8;
8 8;
9 1;3;9;

Xổ số Quảng Ngãi 13/11/2021

G8 34
G7 125
G6 7359 3679 4919
G5 9025
G4 08261 59501 77293
57764 68582 41502 26113
G3 90186 39462
G2 28362
G1 80747
ĐB 281650
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1 3;9;
2 5;5;
3
4 7;
5 9;
6 1;2;2;4;
7 9;
8 2;6;
9 3;