Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 10/04/2021

G8 80
G7 405
G6 8503 3463 7140
G5 4575
G4 26610 70538 39072
37054 60557 55406 87448
G3 98327 22643
G2 92314
G1 92588
ĐB 567457
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;6;
1 4;
2 7;
3 8;
4 3;8;
5 4;7; 7;
6 3;
7 2;5;
8 8;
9

Xổ số Quảng Ngãi 03/04/2021

G8 00
G7 647
G6 9971 2947 6823
G5 7789
G4 22944 73159 90368
66714 95274 18890 95321
G3 80957 70573
G2 39171
G1 91312
ĐB 487039
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;4;
2 1;3;
3 9;
4 4;7;7;
5 7;9;
6 8;
7 1;1;3;4;
8 9;
9

Xổ số Quảng Ngãi 27/03/2021

G8 63
G7 974
G6 3281 4812 4096
G5 0112
G4 18900 38079 43904
06954 63597 59066 63454
G3 38718 42626
G2 62502
G1 64142
ĐB 443589
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 2;2;8;
2 6;
3
4 2;
5 4;4;
6 6;
7 4;9;
8 1;9;
9 6;7;

Xổ số Quảng Ngãi 20/03/2021

G8 54
G7 526
G6 8221 5240 5741
G5 2920
G4 39551 59438 59117
25996 88744 67740 98700
G3 61852 18923
G2 08950
G1 44229
ĐB 762966
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7;
2 1;3;6;9;
3 8;
4 1;4;
5 1;2;
6 6;
7
8
9 6;