Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 12/11/2019

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/11/2019 mới nhất
Đặc biệt36744
Giải nhất95233
Giải nhì2196239539
Giải ba951696837696581
224559797813814
Giải tư7940630301486752
Giải năm177442473134
890593211355
Giải sáu092636994
Giải bảy55639707
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
03;5;7;
14;
21;
33;4;6;9;
44; 7;8;
52;5;5;5;
62;3;9;
74;6;8;
81;
92;4;7;
LotoĐuôi
4;0
2;8;1
5;6;9;2
3;6;3
1;3;4; 7;9;4
5;5;5;5
3;7;6
4;9;7
4;7;8
3;6;9
Đặc biệt04116
Giải nhất18344
Giải nhì9693529509
Giải ba894813401992520
960191083967017
Giải tư2175362351322355
Giải năm859680699770
221448943414
Giải sáu959052720
Giải bảy27510287
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
02;9;
14;4;6; 7;9;9;
23;7;
32;5;9;
44;
51;2;5;9;
69;
75;
81;7;
94;6;
LotoĐuôi
2;2;7;0
5;8;1
3;5;2
2;3
1;1;4;9;4
3;5;7;5
1; 9;6
1;2;8;7
8
1;1;3;5;6;9
Đặc biệt23310
Giải nhất27335
Giải nhì6971090559
Giải ba944335342851348
018339312654321
Giải tư5391924409851956
Giải năm605885086802
989325406647
Giải sáu969205549
Giải bảy33575570
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
02;5;8;
1
21;6;8;
33;3;3;5;
44;7;8;9;
55;6;7;8;9;
69;
7
85;
91;3;
LotoĐuôi
1; 1;4;7;0
2;9;1
2
3;3;3;9;3
4;4
3;5;8;5
2;5;6
4;5;7
2;4;5;8
4;5;6;9
Đặc biệt26502
Giải nhất25577
Giải nhì3296384850
Giải ba379736119338891
244671939016400
Giải tư0677538301956291
Giải năm118561930388
079575720800
Giải sáu158809398
Giải bảy60730374
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
02; 3;9;
1
2
3
4
58;
63;7;
72;3;3;4;7;7;
83;5;8;
91;1;3;3;5;5;8;
LotoĐuôi
5;6;9;0
9;9;1
7;2
6;7;7;8;9;9;3
7;4
8;9;9;5
6
6;7;7;7
5;8;9;8
9
Đặc biệt37892
Giải nhất75605
Giải nhì9813889024
Giải ba348729133026233
214873022711062
Giải tư7252497723776603
Giải năm442792959909
610697861773
Giải sáu065825851
Giải bảy80286758
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
03;5;6;9;
1
24;5;7;7;8;
33;8;
4
51;2;8;
62;5;7;
72;3;7;7;
86;7;
92; 5;
LotoĐuôi
3;8;0
5;1
5;6;7;9;2
3;7;3
2;4
2;6;9;5
8;6
2;2;6;7;7;8;7
2;3;5;8
9
Đặc biệt87024
Giải nhất45295
Giải nhì4229185731
Giải ba094968545559201
932669095659440
Giải tư6983000336762654
Giải năm308658755599
213682362314
Giải sáu907400123
Giải bảy83959605
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;3;5;7;
14;
23;4;
31;6;6;
4
54;5;6;
66;
75;6;
83;3;6;
91;5;5;6;6;9;
LotoĐuôi
4;0
3;9;1
2
2;8;8;3
1;2; 5;4
5;7;9;9;5
3;3;5;6;7;8;9;9;6
7
8
9;9