Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 24/06/2020

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/06/2020 mới nhất
Đặc biệt80610
Giải nhất03759
Giải nhì5852927901
Giải ba877500453020095
825594387947954
Giải tư7683212076092696
Giải năm032608456960
448752990630
Giải sáu438166639
Giải bảy19784967
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;9;
19;
26;9;
38;9;
45;9;
54;9;9;
66;7;
78;9;
83;7;
95;6;9;
LotoĐuôi
1; 2;3;3;5;6;0
1
2
8;3
5;4
4;9;5
2;6;9;6
6;8;7
3;7;8
1;2;3;4;5;5;7;9;9
Đặc biệt34062
Giải nhất78556
Giải nhì0780153366
Giải ba329388413133243
072363362122838
Giải tư6033766524065133
Giải năm807649206244
909417301667
Giải sáu847889942
Giải bảy52705401
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;1;6;
1
21;
31;3;3;6;8;8;
42;3;4;7;
52;4;6;
62; 5;6;7;
76;
89;
94;
LotoĐuôi
2;3;7;0
2;3;1
4;5;6;2
3;3;4;3
4;5;9;4
6;5
3;5;6;7;6
4;6;7
3;3;8
8;9
Đặc biệt67617
Giải nhất54083
Giải nhì7000604609
Giải ba476306590531256
556938543309538
Giải tư3649621764629507
Giải năm464990255505
102112337526
Giải sáu088943019
Giải bảy43522209
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
05;5;6;7;9;9;
17; 7;9;
21;2;5;6;
33;3;8;
43;3;9;9;
52;6;
62;
7
83;8;
93;
LotoĐuôi
3;0
2;1
2;5;6;2
3;3;4;4;8;9;3
4
2;5
2;5;6
1; 1;7
3;8;8
1;4;4;9
Đặc biệt25127
Giải nhất98702
Giải nhì0281183835
Giải ba508398040571353
927017456145805
Giải tư9667819034707125
Giải năm289690651902
389837865727
Giải sáu940559121
Giải bảy95360499
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;2;2;4;5;5;
11;
21;5;7; 7;
35;6;9;
4
53;9;
61;5;7;
7
86;
95;6;8;9;
LotoĐuôi
4;7;9;0
1;2;6;1
2
5;3
4
2;3;6;9;5
3;8;9;6
2; 2;6;7
9;8
3;5;9;9
Đặc biệt18969
Giải nhất42537
Giải nhì5978450379
Giải ba111768591817884
883987992834164
Giải tư4390674240583678
Giải năm045421608780
474598586299
Giải sáu080172089
Giải bảy31171359
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
13;7;8;
28;
31;7;
42;5;
54;8;8;9;
64;9;
72;6;8;9;
84;4;9;
98;9;
LotoĐuôi
6;8;8;9;0
3;1
4;7;2
1;3
5;6;8;8;4
4;5
7;6
1;3;7
1;2;5;5;7;9;8
5;6; 7;8;9;9
Đặc biệt04630
Giải nhất57457
Giải nhì9391376246
Giải ba450320524637236
764609808863220
Giải tư5104200348354913
Giải năm020895308773
386910439264
Giải sáu044638417
Giải bảy56643859
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
03;4;8;
13;3;7;
2
32;5;6;8;8;
43;4;6;6;
56;7;9;
64;4;9;
73;
88;
9
LotoĐuôi
2;3; 3;6;0
1
3;2
1;1;4;7;3
4;6;6;4
3;5
3;4;4;5;6
1;5;7
3;3;8;8
5;6;9