NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
Vòng loại Euro 2020 (FB EUVL gửi 8785)
20/11  02:45   San Marino vs Nga  5 1/4 : 0 0.73 -0.90 5 3/4 0.99 0.83 71.00 13.00 1.01
20/11  02:45   Bỉ vs Síp  0 : 3 1/4 0.92 0.92 0 : 1 1/4 0.79 -0.95 3 3/4 0.88 0.94 1 1/2 0.78 -0.96 1.03 14.00 26.00
20/11  02:45   Đức vs Bắc Ireland  0 : 2 0.79 -0.95 0 : 3/4 0.75 -0.92 3 1/4 -0.99 0.81 1 1/4 0.86 0.96 1.15 7.20 14.50
20/11  02:45   Latvia vs Áo  1 3/4 : 0 0.99 0.91 3/4 : 0 0.97 0.93 2 3/4 0.86 -0.98 1 1/4 -0.99 0.87 11.50 5.90 1.21
20/11  02:45   Macedonia vs Israel  0 : 1/4 -0.93 0.82 0 : 0 0.81 -0.92 2 1/2 0.87 -0.99 1 0.90 0.98 2.36 3.65 2.85
20/11  02:45   Hà Lan vs Estonia  0 : 3 1/4 0.84 1.00 0 : 1 1/2 0.97 0.88 4 0.96 0.86 1 3/4 0.96 0.86 1.03 15.00 26.00
20/11  02:45   Ba Lan vs Slovenia  0 : 3/4 0.86 -0.96 0 : 1/4 0.85 -0.95 2 1/2 -0.95 0.83 1 0.99 0.89 1.65 3.80 5.40
20/11  02:45   Scotland vs Kazakhstan  0 : 1 0.81 -0.92 0 : 1/2 -0.88 0.76 2 1/4 0.86 -0.98 1 -0.90 0.77 1.47 4.30 7.20
20/11  02:45   Slovakia vs Azerbaijan  0 : 1 3/4 0.96 0.95 0 : 3/4 0.97 0.94 2 3/4 0.81 -0.93 1 1/4 -0.93 0.81 1.22 5.80 11.00
20/11  02:45   Wales vs Hungary  0 : 3/4 0.88 -0.98 0 : 1/4 0.92 0.99 2 1/4 0.95 0.94 1 -0.87 0.73 1.67 3.80 5.20
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785)
19/11  17:25   Nhật Bản vs Venezuela  0 : 1/4 0.84 -0.94 0 : 1/4 -0.85 0.73 2 1/4 0.85 -0.97 1 -0.90 0.79 2.12 3.30 3.60
19/11  20:30   Brazil vs Hàn Quốc  0 : 1 1/2 0.98 0.93 0 : 1/2 0.82 -0.93 2 1/2 0.97 0.93 1 0.91 0.99 1.28 5.30 12.00
19/11  23:30   Arập Xêut vs Paraguay  1/2 : 0 0.91 1.00 1/4 : 0 0.77 -0.88 2 1/4 0.96 0.94 1 -0.88 0.77 3.95 3.45 1.98
20/11  00:00   Montenegro vs Belarus  0 : 1/4 0.86 -0.94 0 : 1/4 -0.81 0.67 2 1/4 -0.92 0.81 3/4 0.81 -0.92 2.16 3.20 3.60
20/11  00:00   Croatia vs Georgia  0 : 1 1/2 1.00 0.91 0 : 1/2 0.82 -0.93 2 3/4 -0.95 0.85 1 0.78 -0.89 1.31 5.10 11.00
20/11  08:00   Ecuador vs Colombia  1/2 : 0 -0.97 0.89 1/4 : 0 0.79 -0.90 2 1/4 0.91 0.99 1 -0.93 0.83 4.45 3.40 1.88
VLWC KV Châu Á (FB WA gửi 8785)
19/11  16:00   Nepal vs Kuwait  2 1/4 : 0 0.86 0.98 1 : 0 0.88 0.96 3 0.89 0.93 1 1/4 0.89 0.93 14.50 6.90 1.10
19/11  17:30   Myanmar vs Mông Cổ  0 : 1 3/4 0.86 0.98 0 : 3/4 0.87 0.97 3 1/4 0.99 0.83 1 1/4 0.78 -0.96 1.19 5.70 9.50
19/11  18:00   Maldives vs Đảo Guam  0 : 1 3/4 0.91 0.93 0 : 3/4 0.98 0.86 3 0.81 -0.99 1 1/4 0.82 1.00 1.21 5.50 8.70
19/11  18:00   Turkmenistan vs Sri Lanka  0 : 3 1/4 0.86 0.98 0 : 1 1/2 -0.98 0.82 4 1/4 1.00 0.82 1 3/4 0.85 0.97 1.02 11.50 19.00
19/11  19:00   Hồng Kông vs Campuchia  0 : 1 1/2 0.91 0.93 0 : 3/4 -0.93 0.77 3 0.92 0.90 1 1/4 0.96 0.86 1.28 5.00 7.30
19/11  19:00   Uzbekistan vs Palestine  0 : 1 1/2 0.91 0.93 0 : 1/2 0.77 -0.93 2 3/4 0.86 0.96 1 1/4 -0.99 0.81 1.26 4.95 7.90
19/11  19:45   Malaysia vs Indonesia  0 : 1 1/2 0.91 0.93 0 : 3/4 -0.95 0.79 3 0.92 0.91 1 1/4 0.96 0.87 1.27 4.95 7.40
19/11  20:00   Việt Nam vs Thái Lan  0 : 1/4 0.87 0.97 0 : 0 0.61 -0.81 2 -0.99 0.81 3/4 0.96 0.86 2.13 2.94 3.20
19/11  21:00   Kyrgyzstan vs Tajikistan  0 : 1/2 0.89 0.95 0 : 1/4 -0.97 0.81 2 1/2 -0.97 0.79 1 0.86 0.96 1.88 3.30 3.50
19/11  21:00   Afghanistan vs Qatar  2 1/2 : 0 0.95 0.89 1 : 0 -0.95 0.79 3 3/4 0.98 0.84 1 1/2 0.84 0.98 14.50 8.30 1.07
19/11  21:00   Iraq vs Bahrain  0 : 1/2 0.81 -0.97 0 : 1/4 -0.99 0.83 2 0.86 0.97 3/4 0.82 -0.99 1.80 3.10 4.10
19/11  21:00   Syria vs Philippines  0 : 1 3/4 0.86 0.99 0 : 3/4 0.90 0.95 3 1/4 0.91 0.92 1 1/4 0.76 -0.94 1.20 5.70 8.80
19/11  22:00   Oman vs Ấn Độ  0 : 2 0.98 0.86 0 : 3/4 0.83 -0.99 3 0.91 0.91 1 1/4 0.98 0.84 1.15 6.10 11.50
19/11  22:00   Yemen vs Singapore  0 : 1/2 0.98 0.86 0 : 1/4 -0.92 0.75 2 1/2 0.95 0.87 1 0.88 0.94 1.96 3.35 3.20
19/11  23:00   Jordan vs Đài Loan  0 : 4 1/2 0.93 0.91 0 : 1 3/4 0.81 -0.97 5 1/4 0.93 0.89 2 1/4 -0.99 0.81 1.01 13.50 17.00
20/11  00:00   Lebanon vs Triều Tiên  0 : 1/2 0.83 -0.99 0 : 1/4 1.00 0.84 2 1/4 0.86 0.96 1 -0.95 0.77 1.82 3.30 3.75
Vòng loại African Cup 2021 (FB CAFVL gửi 8785)
19/11  20:00   Ethiopia vs B.B.Ngà  3/4 : 0 0.82 -0.98 1/4 : 0 0.90 0.94 2 1/4 -0.90 0.71 3/4 0.75 -0.93 4.40 3.20 1.72
19/11  20:00   Burundi vs Ma Rốc  3/4 : 0 0.87 0.97 1/4 : 0 0.87 0.97 2 1/4 -0.97 0.79 3/4 0.76 -0.94 4.70 3.10 1.70
19/11  23:00   Niger vs Madagascar  0 : 1/2 -0.96 0.80 0 : 1/4 -0.85 0.67 2 1/4 -0.94 0.76 3/4 0.74 -0.93 2.03 3.10 3.30
19/11  23:00   Mauritania vs CH Trung Phi  0 : 1/4 0.63 -0.83 0 : 1/4 -0.90 0.73 2 1/4 -0.93 0.74 3/4 0.73 -0.92 1.90 3.15 3.60
19/11  23:00   Zambia vs Zimbabwe  0 : 1/2 0.83 -0.99 0 : 1/4 -0.95 0.79 2 0.94 0.88 3/4 0.84 0.98 1.82 3.05 4.10
20/11  02:00   Equatorial Guinea vs Tunisia  1/2 : 0 0.91 0.93 1/4 : 0 0.77 -0.93 2 1/2 -0.93 0.75 1 1.00 0.82 3.45 3.30 1.91
20/11  02:00   Libya vs Tanzania  0 : 3/4 1.00 0.84 0 : 1/4 0.96 0.88 2 1/4 0.99 0.83 3/4 0.67 -0.87 1.75 3.25 4.15
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785)
20/11  05:15   Criciuma/SC vs Parana/PR  0 : 1/2 -0.99 0.89 0 : 1/4 -0.87 0.75 2 0.98 0.90 3/4 0.89 0.99 1.99 3.15 3.85
20/11  07:30   Operario/PR vs Vitoria/BA  0 : 1/4 -0.89 0.78 0 : 0 0.78 -0.89 2 0.85 -0.97 3/4 0.85 -0.97 2.44 2.97 2.99
Cúp FA (FB FA gửi 8785)
20/11  02:45   Bromley vs Bristol Rovers  0 : 0 -0.96 0.80 0 : 0 -0.98 0.82 2 1/2 0.98 0.84 1 0.96 0.86 2.66 3.40 2.33
20/11  02:45   Rochdale vs Wrexham  0 : 3/4 0.98 0.86 0 : 1/4 0.94 0.90 2 3/4 -0.99 0.81 1 0.80 -0.98 1.75 3.70 3.90
20/11  02:45   Peterborough Utd vs Stevenage  0 : 1 1/2 -0.99 0.83 0 : 1/2 0.86 0.98 3 0.92 0.90 1 1/4 0.95 0.87 1.34 4.90 6.80
20/11  02:45   Swindon vs Cheltenham  0 : 1/2 0.89 0.95 0 : 1/4 -0.97 0.81 2 3/4 0.90 0.92 1 0.73 -0.92 1.88 3.60 3.45
20/11  02:45   Eastleigh vs Stourbridge  0 : 1 1/4 -0.96 0.80 0 : 1/2 -0.97 0.81 3 0.95 0.87 1 1/4 -0.99 0.81 1.45 4.45 5.30
20/11  02:45   Exeter City vs Cambridge Utd  0 : 1/2 0.94 0.90 0 : 1/4 -0.93 0.76 2 1/2 -0.97 0.79 1 -0.99 0.81 1.92 3.35 3.55
20/11  02:45   Bradford City vs Shrewsbury  0 : 0 0.80 -0.96 0 : 0 0.83 -0.99 2 1/4 -0.97 0.79 3/4 0.76 -0.94 2.43 3.10 2.75
20/11  02:45   Burton Albion vs Salford City  0 : 1 -0.95 0.79 0 : 1/4 0.77 -0.93 2 1/2 0.81 -0.99 1 0.81 -0.99 1.55 4.00 4.90
20/11  02:45   Doncaster Rovers vs Wimbledon  0 : 3/4 0.87 0.97 0 : 1/4 0.86 0.98 2 3/4 0.95 0.87 1 0.77 -0.95 1.63 3.75 4.60
20/11  02:45   Gillingham vs Sunderland  0 : 0 0.93 0.91 0 : 0 0.93 0.91 2 1/4 0.84 0.98 1 -0.94 0.76 2.57 3.15 2.54
Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785)
19/11  23:00   Wales U21 vs Bosnia & Herz U21  0 : 0 -0.92 0.79 0 : 0 -0.95 0.83 2 1/2 -0.95 0.81 1 -0.95 0.81 2.77 3.30 2.41
20/11  00:00   Đảo Faroe U21 vs Macedonia U21  1 1/2 : 0 0.97 0.91 1/2 : 0 -0.92 0.79 3 0.97 0.89 1 1/4 0.97 0.89 8.20 5.30 1.30
20/11  00:00   Andorra U21 vs T.N.Kỳ U21  2 : 0 0.99 0.89 3/4 : 0 -0.92 0.79 3 0.86 1.00 1 1/4 0.89 0.97 14.00 6.90 1.16
20/11  00:00   Đan Mạch U21 vs Malta U21  0 : 3 1/2 -0.99 0.83 0 : 1 1/2 -0.96 0.80 4 1/4 0.96 0.86 1 3/4 0.90 0.92 1.02 13.00 21.00
20/11  00:30   Na Uy U21 vs B.D.Nha U21  3/4 : 0 0.93 0.95 1/4 : 0 0.91 0.97 2 1/2 0.81 -0.95 1 0.81 -0.95 4.35 3.80 1.70
20/11  00:30   Italia U21 vs Armenia U21  0 : 2 3/4 0.82 -0.98 0 : 1 1/4 -0.99 0.83 3 3/4 0.96 0.86 1 1/2 0.90 0.92 1.04 10.50 21.00
20/11  00:30   Israel U21 vs T.B.Nha U21  1 1/4 : 0 0.99 0.89 1/2 : 0 0.97 0.91 2 3/4 0.91 0.95 1 1/4 -0.89 0.74 7.00 4.75 1.38
20/11  00:30   Bắc Ireland U21 vs Romania U21  3/4 : 0 0.99 0.89 1/4 : 0 0.98 0.86 2 1/2 -0.98 0.84 1 0.96 0.86 4.65 3.70 1.68
20/11  01:00   Serbia U21 vs Nga U21  0 : 1/4 -0.93 0.81 0 : 0 0.77 -0.90 2 1/4 -0.99 0.85 3/4 0.73 -0.88 2.36 3.20 2.92
20/11  01:00   Thụy Sỹ U21 vs Pháp U21  3/4 : 0 0.89 0.99 1/4 : 0 0.89 0.99 2 1/2 0.84 -0.98 1 0.81 -0.95 4.05 3.75 1.76
20/11  02:00   Gibraltar U21 vs Belarus U21  3 : 0 0.89 0.95 1 1/4 : 0 0.84 1.00 3 1/2 0.82 1.00 1 1/2 0.94 0.88 21.00 12.00 1.03
20/11  03:00   Ireland U21 vs Thụy Điển U21  0 : 0 -0.99 0.87 0 : 0 0.97 0.91 2 1/4 0.91 0.95 1 -0.90 0.75 2.67 3.25 2.51
XEM THÊM
Nhận định kèo Tài Xỉu Ba Lan vs Slovenia (2h45 ngày 20/11)

Nhận định kèo Tài Xỉu Ba Lan vs Slovenia (2h45 ngày 20/11)

19-11-19

Nhận định, thông tin tỷ lệ, ý kiến chuyên gia, dự đoán bóng đá Ba Lan vs Slovenia lúc 02h45 ngày 20/11 ở vòng loại loại Euro.

Nhận định Hy Lạp vs Phần Lan, 02h45 ngày 19/11
Nhận định Hy Lạp vs Phần Lan, 02h45 ngày 19/11

18-11-19

Nhận định Gibraltar vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 19/11
Nhận định Gibraltar vs Thụy Sỹ, 02h45 ngày 19/11

18-11-19

Link Sopcast Arsenal vs Napoli, 2h00 ngày 12/04

Link Sopcast Arsenal vs Napoli, 2h00 ngày 12/04

11-04-19

Link Sopcast Arsenal vs Napoli, link sopcast hom nay, cập nhật link acestream mới nhất với trận đấu chất lượng HD, tốc độ ổn định.

Link Sopcast Man City vs Brighton, 23h30 ngày 6/4
Link Sopcast Man City vs Brighton, 23h30 ngày 6/4

05-04-19

Link Sopcast Nice vs Toulouse, 01h00 ngày 16/3
Link Sopcast Nice vs Toulouse, 01h00 ngày 16/3

15-03-19

Đặc biệt 93484
Giải nhất 21147
Giải nhì 19755 10560
Giải ba 11275 17572 26593
43907 00464 31114
Giải tư 7483 5192 0251 8012
Giải năm 2600 0165 1042
8911 3142 2931
Giải sáu 623 634 153
Giải bảy 79 38 20 45
Phú Yên
Mã: PY
ThừaThiênHuế
Mã: TTH
G8
53
27
G7
737
436
G6
5233
3922
4522
9647
0533
3530
G5
6970
3565
G4
35733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
62575
63350
97296
60892
65742
56173
35827
G3
14539
55904
31031
71395
G2
57182
81899
G1
76982
08366
ĐB
205149
701633
Hồ Chí Minh
Mã: XSHCM
Đồng Tháp
Mã: XSDTH
Cà Mau
Mã: XSCM
G8
38
22
63
G7
609
293
063
G6
5520
7249
9779
9361
9288
9880
5220
0262
8660
G5
8880
9986
2730
G4
38198
98984
70587
59600
39091
59611
41420
51891
93255
46476
68417
96444
18066
00687
70684
65453
19464
43489
37252
61674
04647
G3
23901
43386
02428
60350
37164
56419
G2
20812
56804
64008
G1
70085
20478
88884
ĐB
035285
426793
643221