Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 31/07/2020

G805
G7443
G6359968399599
G50230
G4834252459279843
31268735969288063572
G34539404831
G293476
G173066
ĐB512228
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
25;8;
31;9;
43;3;
5
66;8;
72;6;
8
92;4;6;9;9;

Xổ số Ninh Thuận 24/07/2020

G826
G7136
G6788300550780
G59207
G4814132217845761
62015604664776800802
G38392496396
G253785
G174968
ĐB571868
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
02;7;
13;5;
24;
36;
4
55;
61;6;8; 8;8;
78;
83;5;
96;

Xổ số Ninh Thuận 17/07/2020

G822
G7549
G6438075858282
G58616
G4937334757659518
79454054981622491889
G30612048152
G281398
G148647
ĐB577739
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
16;8;
24;
33;9;
47;9;
52;4;
6
76;
82;5;9;
98;8;

Xổ số Ninh Thuận 10/07/2020

G891
G7835
G6538765078270
G55776
G4543511284954352
10151162154618369552
G39364301296
G299562
G138734
ĐB043467
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
07;
15;
2
34;5;
43;9;
51;1;2;2;
62;7;
76;
83;7;
96;