Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 28/07/2020

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/07/2020 mới nhất
Đặc biệt91382
Giải nhất37651
Giải nhì6320539553
Giải ba645114275208998
589591459294933
Giải tư8407139973926051
Giải năm400748788482
322852162257
Giải sáu231457670
Giải bảy32233445
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
05;7;7;
11;6;
23;8;
31;2;3;4;
45;
51;1;2;3;7;7;9;
6
78;
82; 2;
92;2;8;9;
LotoĐuôi
7;0
1;3;5;5;1
3;5;8; 8;9;9;2
2;3;5;3
3;4
4;5
1;6
5;5;7
2;7;9;8
5;9;9
Đặc biệt38931
Giải nhất42099
Giải nhì0944344948
Giải ba841497436750336
320173577713942
Giải tư9483275560687638
Giải năm989041065089
245485142135
Giải sáu050836691
Giải bảy96017925
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;6;
14;7;
25;
31; 5;6;6;8;
42;3;8;9;
54;5;
67;8;
77;9;
83;9;
91;6;9;
LotoĐuôi
5;9;0
3; 9;1
4;2
4;8;3
1;5;4
2;3;5;5
3;3;9;6
1;6;7;7
3;4;6;8
4;7;8;9;9
Đặc biệt71154
Giải nhất76972
Giải nhì8655371613
Giải ba400194269885600
815971138969140
Giải tư0860011798095756
Giải năm488738962588
315884018135
Giải sáu412196891
Giải bảy67375911
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;9;
11;2;3;7;9;
2
35;7;
4
53;4; 6;8;9;
67;
72;
87;8;9;
91;6;6;7;8;
LotoĐuôi
4;6;0
1;9;1
1;7;2
1;5;3
5;4
3;5
5;9;9;6
1;3;6;8;9;7
5;8;9;8
1;5;8;9
Đặc biệt22508
Giải nhất51355
Giải nhì5212281399
Giải ba969303356932259
832684741175954
Giải tư2347247934102426
Giải năm538053027009
039881010940
Giải sáu365125085
Giải bảy07480417
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
01;2;4;7;8; 9;
11;7;
22;5;6;
3
47;8;
54;5;9;
65;8;9;
79;
85;
98;9;
LotoĐuôi
1;3;4;8;0
1;1
2;2
3
5;4
2;5;6;8;5
2;6
1;4;7
4;6;9;8
5;6;7;9;9
Đặc biệt57597
Giải nhất30231
Giải nhì4715294758
Giải ba241733942573323
804807930587072
Giải tư6822563245157254
Giải năm055484264429
777023573494
Giải sáu069019583
Giải bảy52831624
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
05;
15;6;9;
22;3;4;5;6;9;
31;2;
4
52;2;4;4;7;8;
69;
72;3;
83;3;
94;7;
LotoĐuôi
7;8;0
3;1
2;3;5;5;7;2
2;7;8;8;3
2;5;5;9;4
1;2;5
1;2;6
5;9;7
5;8
1;2;6;9
Đặc biệt09592
Giải nhất52844
Giải nhì9236106335
Giải ba592301110033507
912170223216590
Giải tư0521735086560667
Giải năm645538767405
298503352019
Giải sáu867442932
Giải bảy65036910
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
03;5;7;
17;9;
21;
32;2;5;5;
42;4;
55;6;
61;5;7;7;9;
76;
85;
92;
LotoĐuôi
1;3;5;9;0
2;6;1
3;3;4;9;2
3
4;4
3;3;5;6;8;5
5;7;6
1;6;6;7
8
1;6;9