Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 05/12/2019

G8 91
G7 070
G6 7867 2122 9613
G5 1037
G4 21549 86284 96899
51022 32024 49841 67273
G3 66120 98432
G2 02680
G1 95306
ĐB 990387
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 3
2 0 2 2 4
3 2 7
4 1 9
5
6 7
7 0 3
8 0 4 7
9 9

Xổ số Bình Thuận 28/11/2019

G8 48
G7 590
G6 2477 0622 8702
G5 4335
G4 07546 38318 55166
48600 02835 99130 07331
G3 27224 93498
G2 97469
G1 99014
ĐB 778880
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2
1 4 8
2 2 4
3 0 1 5 5
4 6
5
6 6 9
7 7
8 0
9 0 8

Xổ số Bình Thuận 21/11/2019

G8 24
G7 035
G6 9729 3074 0316
G5 4561
G4 45842 80373 17412
88313 76671 48329 68996
G3 53124 76641
G2 19930
G1 53085
ĐB 237384
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2 3 6
2 4 9 9
3 0 5
4 1 2
5
6 1
7 1 3 4
8 4 5
9 6

Xổ số Bình Thuận 14/11/2019

G8 12
G7 036
G6 4346 5304 5968
G5 3249
G4 25952 32701 74370
32213 93878 19359 37310
G3 07878 90745
G2 49367
G1 81204
ĐB 984756
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 4 4
1 0 3
2
3 6
4 5 6 9
5 2 6 9
6 7 8
7 0 8 8
8
9