Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 13/06/2024

G8 66
G7 506
G6 1975 9598 5550
G5 2123
G4 42107 48198 22172
19520 40710 89817 00957
G3 34750 01939
G2 92265
G1 58281
ĐB 186832
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 7;
2 3;
3 2; 9;
4
5 7;
6 5;
7 2;5;
8 1;
9 8;8;

Xổ số Bình Thuận 06/06/2024

G8 00
G7 100
G6 0743 0793 7877
G5 7807
G4 77921 51291 26107
34326 03333 78283 99980
G3 44785 57365
G2 96787
G1 28563
ĐB 012022
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1
2 1;2; 6;
3 3;
4 3;
5
6 3;5;
7 7;
8 3;5;7;
9 1;3;

Xổ số Bình Thuận 30/05/2024

G8 41
G7 774
G6 6354 7421 6045
G5 3860
G4 12634 92941 60028
02228 68334 45130 68001
G3 60511 31880
G2 80167
G1 81965
ĐB 863973
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;
2 1;8;8;
3 4;4;
4 1;5;
5 4;
6 5;7;
7 3; 4;
8
9

Xổ số Bình Thuận 23/05/2024

G8 32
G7 279
G6 8104 5159 3122
G5 0233
G4 75049 78536 78546
12924 18035 61144 56559
G3 91422 14227
G2 02819
G1 38186
ĐB 676628
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 9;
2 2;2;4;7;8;
3 3;5;6;
4 4;6;9;
5 9;9;
6
7 9;
8 6;
9