Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 24/06/2021

G8 94
G7 724
G6 3627 6863 6276
G5 5443
G4 19514 37345 78147
11910 87182 27466 79281
G3 35292 50589
G2 93542
G1 69019
ĐB 282497
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;9;
2 4;7;
3
4 2;3;5;7;
5
6 3;6;
7 6;
8 1;2;9;
9 2;7;

Xổ số Bình Thuận 17/06/2021

G8 67
G7 279
G6 8776 0823 5584
G5 4497
G4 58023 19346 15568
55320 35921 36349 88882
G3 46962 58435
G2 27366
G1 66275
ĐB 995407
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 1;3;3;
3 5;
4 6;9;
5
6 2;6;8;
7 5;6;9;
8 2;4;
9 7;

Xổ số Bình Thuận 10/06/2021

G8 50
G7 854
G6 2202 1083 8679
G5 8450
G4 92684 85698 55479
29707 99032 86099 73472
G3 74808 23644
G2 68200
G1 62713
ĐB 435569
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;8;
1 3;
2
3 2;
4 4;
5 4;
6 9;
7 2;9;9;
8 3;4;
9 8;9;

Xổ số Bình Thuận 03/06/2021

G8 55
G7 131
G6 3660 0067 7592
G5 5975
G4 13003 80187 78063
02089 78366 79642 18100
G3 12941 49512
G2 32373
G1 96532
ĐB 842196
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;
2
3 1;2;
4 1;2;
5
6 3;6;7;
7 3;5;
8 7;9;
9 2;6;